Välj musik till en begravning

När någon ska begravas är det vanligt att den personens favoritmusik spelas under och efter ceremonin. Det kan röra sig både om psalmer och om olika typer av populärmusik. Det finns inga direkta regler men normalt är att man satsar på att spela sånger som betydde mycket för den avlidne.

I de fall den personen som har dött haft tid att planera sin egen begravning brukar han eller hon ofta ha angett vilka stycken som ska spelas. I de fall det inte är gjort och du är ansvarig för begravningen så faller det på dig att välja. Försök då tänka på vad personen tyckte om för musik. Om det är ett stort Abba-fan som ska begravas så kanske deras “So long” eller “My love, my life” blir en passande tonsättning till ert sista farväl. Om du tar kontakt med till exempel en begravningsbyrå i Malmö så kan de ofta hjälpa dig med att hitta passande musik. Det gäller särskilt psalmer som många av oss kanske inte kan i huvudet. En bra begravningsentreprenör vet vilka sådana som brukar spelas och skapar en fin stämning.


Välj musik till din egen begravning

Kanske är du som läser detta ung och tycker att det är makabert att planera sin egen begravning. Men man vet aldrig vad som händer, och att ha tänkt igenom hur du vill ha det är faktiskt något som underlättar för dina anhöriga i deras sorg. Bara att du kan visa att du tänkt på detta kan göra det lättare för dem att acceptera att du är borta. Förr i tiden var det inte så fritt med musik i kyrkan, vilket ledde fram till att a cappellan uppfanns. Idag finns det dock större utrymme för att spela vilken musik man vill, oavsett om det är en kyrklig eller borgerlig begravning som ska genomföras. Så se till att välja ut sju till åtta låtar som du vill ska spelas.