Konstmusik/klassisk musik

De flesta har nog hört talas om Mozart i ett eller annat sammanhang. Mozart tillsammans med Beethoven, Vivaldi, Bach och Stravinskij är några av de mest välkända kompositörerna som fokuserat på klassisk musik. De tillhör dock olika tidperioder, vilket inte är konstigt med tanke på att konstmusiken, eller den klassiska musiken, är uppdelad i fem tidsepoker:

  • Renässansen mellan år 1450 – 1600
  • Barocken från år 1600 till 1750
  • Wienklassicismen mellan åren 1750 – 1815
  • Romantiken från år 1815 – 1910
  • Modernismen som började år 1910 och tills idag

Den klassiska musiken skiljer sig mycket åt från andra genrer trots att de nyare musikgenrerna kan innehålla spår av den klassiska musiken. Musiken spelas vanligtvis av en symfoniorkester med stråkinstrument, träblåsinstrument, slagverksinstrument och bleckblåsinstrument. Det är dessutom inte ovanligt att hitta musik från en symfoniorkester med över 100 instrument. Det var dock vanligare förr när det inte fanns några högtalare. Varje orkester leds dessutom av en dirigent.

Det spelas fortfarande konserter där du kan se en riktig symfoniorkester. Då gäller ofta finkläder och det är en upplevelse som inte går att förklara. Men precis som andra genrer är det en smaksak och det är tyvärr inte alla som förstår sig på den klassiska musiken.